Diagnos Tech AB

Till Er assistans för effektivare användning av el, bränslen och kylvatten

Välkommen till Diagnos Tech AB´s hemsida. Sedan starten 1987 arbetar vi hängivet för en effektivare energianvändning inom industrin samt för en effektivare elanvändning inom kommunala vatten- och avloppsreningsverk.

Syftet är både lägre driftkostnader och en minskad belastning på miljön.

Våra specialområden:

  • Mätning och analys av all elanvändning för lägre elkostnader inom industri, fastigheter och lantbruk.
  • Minskade utsläpp av lösningsmedel inom livsmedels- och läkemedelsindustrin för lägre driftkostnader och minskad belastning på miljön.
  • Effektivare elanvändning i vattenverk och avloppsreningsverk med tillhörande pumpstationer.
  • Upphandling av energikrävande installationer baserad på lägsta livstidskostnad.

Industri

Livsmedel

Vattenverk

Installationer

Ring oss för konsultation

0156-174 70